KOMPLEKSOWE DORADZTWO BIZNESOWE

R & D

R & D

Obszar badań i rozwoju biznesu, w szczególności:

  • Budowy innowacyjnych strategii marketingowych
  • Rozwoju produktów (User Driven Innovation)
  • Zarządzania wiedzą o konkurencji (benchmarking)
  • Badań satysfakcji, segmentacji oraz eksploracyjnych badań postaw
  • Budowy i realizacji dedykowanych programów szkoleniowych