Poszerzamy horyzonty biznesowe

Czy wiesz, że…

Przeciętna firma każdego roku traci od 10 do 30% Klientów, często jednak nie wie, których konkretnie Klientów utraciła, kiedy to się stało ani też, jak te ubytki wpłynęły na przychód ze sprzedaży i dochód firmy. Niezależnie od branży, liderzy lojalności rozwijają się średnio dwa razy szybciej niż sama branża.

69% Klientów przestaje korzystać z produktów/usług z powodu złej jakości obsługi Klienta, 13% - z powodu złej jakości samego produktu/usługi, a 9% - z powodu aktywności konkurencji.

15% koncepcji nowych produktów zostaje wprowadzonych na rynek, 35% wprowadzonych produktów pozostaje na rynku, zaś tylko 5% spośród nich osiąga minimalny poziom rentowności. Przy czym 95% środków zostaje wydanych bez minimalnego poziomu zwrotu z inwestycji.

Jest, więc o co walczyć!